Telefoonnummer:
0183-561219
Telefoonnummer: 0183-561219

Herhaalservice medicijnen

Sinds kort bieden wij herhaalservice voor chronische medicatie. Dit houdt in dat u zelf geen herhaling meer hoeft aan te vragen.

De apotheek houdt in de gaten wanneer uw medicijnen bijna op zijn en zorgt ervoor dat ze weer besteld worden(na goedkeuring door huisarts).

U krijgt bericht wanneer uw medicijnen klaar staan.

Uiteraard zijn aan deze service geen extra kosten voor u verbonden.

Niet alle medicatie kan in deze herhaalservice worden opgenomen. De apotheek kan u vertellen of herhaalservice met uw medicatie wel of niet mogelijk is. 

Als u belangstelling voor deze service heeft kunt u dit aangeven bij de apotheek(apotheek.arkel@ezorg.nl) met de volgende gegevens:

naam

geboortedatum

e-mail

(mobiel) telefoonnummer